Loading…

Leeradvies

Onderwijsblog van Richard Kragten
Interessante links

Wet Digitale Toegankelijkheid, waar hebben we het nu over?

https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/toegankelijkheid-van-het-digitale-landschap/

Digitale toegankelijkheid, waar hebben we het nu over?

Vanaf 23 september 2018 gaat de wet op Digitale toegankelijkheid in. Wat houdt deze wet in en wat betekent dit voor het (hoger) onderwijs?

In de wet Digitale toegankelijkheid staat dat websites en mobiele apps van overheidsinstanties aan de vereisten van toegankelijkheid moeten gaan voldoen. Het is een gefaseerde aanpak: website die dit jaar worden gepubliceerd vallen onder de nieuwe regels en moeten binnen een jaar voldoen aan de normen. Oudere websites vallen pas in 2020 aan de onder het nieuwe regime en mobiele applicaties in september 2021. Hogescholen en universiteiten zijn verplicht toegankelijk en studeerbaar onderwijs aan te bieden, ook voor studenten met een functiebeperking. Sinds 1 januari 2011 is dit opgenomen in de accreditatie.

De komende periode gaat er meer duidelijk worden over de verplichtingen maar ze gelden in ieder geval voor:

  • Websites;
  • Mobiele applicaties;
  • Intranet en extranet (ook ELO’s).

Wat is digitale toegankelijkheid?

“Digitale toegankelijkheid betekent toegankelijkheid van digitale informatie en diensten. Websites, digitale leeromgevingen en studie-informatiesystemen uit het hoger onderwijs vallen hieronder. Deze zijn digitaal toegankelijk als personen met een functiebeperking ze even effectief kunnen gebruiken als personen zonder functiebeperking. Bij functiebeperkingen gaat het overigens niet alleen om visuele of motorische beperkingen, waardoor het lastig is om een computer te bedienen, maar ook om cognitieve en psychische beperkingen (bijvoorbeeld autisme, ADHD of faalangst) waardoor het lastiger om de inhoud van een website te begrijpen.” (http://www.handicap-studie.nl/1_271_Digitale_toegankelijkheid.aspx)

Wat betekent dit voor het onderwijs?

Best wel wat, maar we hebben nog even. Ik houd me veel bezig met video in het onderwijs. De inzet van video in het onderwijs gaat deze wet het er niet laagdrempeliger op maken. Heel veel instanties gebruiken pre-recorded video’s (zoals kennisclips, lecture captures, screencasts enz). Al deze video’s zullen van ondertiteling voorzien moeten zijn na september 2020 (figuur 1). We hebben dus nog even, maar twee jaar is zo om. Het is tot die tijd toegestaan om aan te geven dat je werkt aan het toegankelijker maken van audio- en videobestanden. In een toegankelijkheidsverklaring moet je aangeven welke maatregelen je onderneemt voor de komende periode.

Figuur 1. Beleid video vanaf 1 juli.

Wat betreft content op een ELO is het mij nog niet helemaal helder wat de impact wordt. Een ELO zal sowieso aan de WCAG richtlijnen moeten voldoen (https://www.w3.org/Translations/WCAG20-nl/). Dat is nogal een kluif. Veel content zal al toegankelijker worden wanneer zo min mogelijk PDF bestanden geplaatst worden. PDF bestanden zijn moeilijk aan te passen en is de toegankelijkheid van laag. Bij het plaatsen van afbeelding (en ook video) moet er een tekstalternatief staan (de bekende alt-tekst). Tekstueel beschrijven wat je ziet dus.

Ik verwacht dat de komende periode digitale toegankelijkheid nog meer op de agenda zal komen. Op de Onderwijsdagen 2018 is er al een sessie met betrekking tot video (7 november, “Hoe profiteren auditief en/of visueel beperkte studenten van media in het onderwijs?”, van Martijn Hoeke en Jantine te Molder).

Meer weten?

https://www.digitoegankelijk.nl/

 

 

Geef een reactie