Loading…

Leeradvies

Onderwijsblog van Richard Kragten
Interessante links

Verslag themamiddag Blended Learning KnowVU

Op 19 mei heb ik een themamiddag bijgewoond van KnowVU, een kennisplatvorm van de Vrije Universiteit en het onderwerp was deze keer Blended Learning. Er werden presentaties verzorgd met een introductie over Blended Learning en de VU, wat Blended Learning inhoudt en daarna kwamen er drie presentaties met best practices.

Silvester Draaijer – Blended Learning en de VU

Silvester Draaijer geeft kort inzicht wat Blended Learning (BL) voor de VU inhoudt en welke positie BL in de universiteit heeft. Het instellingsplan van de VU is een speerpunt en zou zich moeten verbinden met de praktijk. BL zou een kenmerk van de VU kunnen worden. Maar hoe zorg je dat al die ICT middelen ook daadwerkelijk iets gaan opleveren? Samenwerkend leren zou gefaciliteerd moeten worden, uitdagende opdrachten moeten gemaakt worden die onontkoombaar zijn. De VU doet al veel op het gebied van BL (zoals met video en peer feedback). Het zou voor VU belangrijk kunnen zijn om in hun missie en visie BL te positioneren.

Luuk Terbeek – Blended Learning in vogelvlucht

Luuk begint zijn verhaal met de vraag wat BL is. Via www.govote.at (kamer: 949850) kunnen de deelnemers in twee minuten formuleren wat zij verstaan onder BL. Uit de literatuur komt volgens Terbeek niet een duidelijke definitie van BL naar voren en volgens hem is het ook meer dan alleen een mix van online en face-to-face onderwijs. Een van de benadering is de Flipped Classroom waarin de rol van de docent nadrukkelijk verschuift naar begeleider. Studenten moeten voorafgaand aan een les een video bekijken en dan tijdens de les daarop reflecteren of een verdiepende opdracht maken. De docent faciliteert in dit geval dan het leerproces wanneer de studentgroepjes samenwerken aan een opdracht.

Wat is de kracht van BL? Terbeek is een artikel aan het schrijven waarin een meta-analyse wordt gemaakt van 100 artikelen waarin gekeken wordt naar de effectiviteit, efficiëntie, motivatiefactoren en kosten met betrekking tot BL. Een van de modellen die daarbij aangehaald wordt is TPACK waar Terbeek overigens wel een kritiekpuntje over heeft omdat in dat model alleen gesproken wordt over kennis, maar houding en vaardigheden niet aan bod komen. Essentiële factoren zeker wanneer je het hebt over competenties.

De MOOC BL van FutureLearn (https://www.futurelearn.com/courses/blended-learning-getting-started) komt in de presentatie voorbij. Terbeek geeft kort weer wat de MOOC inhield en dat er een vervolg op komt en 6 juni start (https://www.futurelearn.com/courses/blended-learning-embedding-practice). Over de eerste MOOC is al veel geschreven en gezegd. Interessant om te bekijken is https://www.surf.nl/agenda/2016/03/mooc-cafe-over-blended-learning/index.html en https://www.surfspace.nl/artikel/1992-terugblik-mooc-cafe-over-blended-learning/ .

Sjirk Zijlstra en Eva Sugeng – E-learning van FALW

Sjirk Zijlstra en Eva Sugeng hebben voor de Bachelor Gezondheid en Leven Easygenerator (https://www.easygenerator.com/) ingezet in een module Humane ontwikkeling. Easygenerator is een E-learning tool waarmee courses gemaakt kunnen worden. Zijlstra en Sugeng hebben 7 modules (courses) ontwikkeld waarin studenten opdrachten moesten maken variërend met MC vragen, hotspot vragen beantwoorden (klikken op een specifieke plek van een plaatje) en ‘fill in the blanks’. Easygenerator is geïntegreerd in Blackboard wat de toegankelijkheid vergroot. De functies waar overigens over gesproken werden zijn in principe ook te vinden in de testfuncties van Blackboard. Er is echter niet gekozen voor Blackboard omdat Easygenerator uiteindelijk beter aan bepaalde eisen voldeed. Zo zou je in Blackboard moeilijk van content naar content in de testfuncties kunnen gaan en oogt Easygenerator ook mooier en gebruiksvriendelijker. De kracht van de courses die zij hebben gemaakt is dat studenten direct feedback krijgen nadat ze een vraag hebben beantwoord (maar dat zou voor elke formatieve toets gelden). De inzet van Easygenerator is geëvalueerd en er is ook direct gekeken of een relatie te vinden was met de tentamencijfers. Volgens Zijlstra en Sugeng was er een significante correlatie tussen wanneer studenten de courses hadden gemaakt en studenten die de courses niet hadden gemaakt. Er werd daarbij gevonden dat er bijna een 7 keer hogere kans was op een voldoende bij het maken van de E-learning modules.

Er werd tijdens de discussie nog een interessante vraag gesteld: hoe zorg je ervoor dat de studenten de E-learning courses daadwerkelijk gaan maken? De stof die in deze modules staan, staan niet in het boek maar de studenten moeten de leerstof wel kennen voor de toets.

Flipping the classroom – Maikel Wijtmans

Maikel Wijtmans heeft met Danny Scholten Flipping the Classroom ingezet in een exchange programme: Synthetic Approaches in Medicinal Chemistry. Dit vak is een struikelvak. Om het leren van de studenten te bevorderen heeft Wijtmans van al zijn colleges slidecasts gemaakt. Dat zijn dus opnames van de Powerpoint presentatie gecombineerd met audio. In eerst instantie waren deze slidecasts met Camtasia gemaakt maar enkele jaren later heeft Wijtmans de MP4 bestanden naar Mediasite overgezet. Dat had als voordeel dat er hoofdstukken aan de lange slidecast colleges toegevoegd konen worden en voor de student het makkelijker zoeken was naar een specifiek onderwerp. De module heeft nu 1 hoorcollege dat als introductie van het vak gebruikt wordt. Daarnaast zijn 19 contacturen aan interactieve werkcolleges waarin 80 studenten opdrachten moeten maken, vragen over de slidecasts kunnen stellen, recente artikelen met elkaar bespreken en  veel discussies worden gehouden.

Collaborative learning met Peerwise – Agnes Willemen

Agens Willemen vertelt over het gebruik van Peerwise (https://peerwise.cs.auckland.ac.nz/) in een van haar modules. Met Peerwise kunnen studenten vragen maken over de leerstof, de vragen met elkaar delen en waarderen. Het maken van vragen over de leerstof draagt bij aan het actief verwerken van de leerstof en bevordert daarmee de retentie. Het aardige van Peerwise is dat studenten elkaars vragen kunnen waarderen en er zo competentie kan ontstaan tussen wie er goeie vragen kan formuleren gerelateerd aan de leerdoelen van de module. Als een student een vraag maakt dan moeten ze die vraag ook waarderen voordat ze door mogen gaan naar een volgende vraag. Peerwise maakt het mogelijk om jezelf te testen op de kennis en het draagt bij aan het samenwerkend leren omdat er vragen uitgewisseld worden. Studenten moesten in dit geval twee vragen maken en twee vragen beantwoorden. In de statistieken was terug te zien dat studenten meestal wel meer vragen maakten en vragen beantwoorden. Dat duidt erop dat studenten het waardevol vinden. De BL was niet echt te vinden in dit ontwerp. Studenten waren vooral online actief maar tijdens de les werd er niets gedaan met de vragen.

Al om al was het wel een interessante middag, niet innovatief wel een verbetering van het onderwijs. En de ‘Blend’ was soms niet terug te vinden. Aangezien twee van drie best practices nog maar net waren begonnen hebben zij nog een hoop winst hierin te halen.

One thought on “Verslag themamiddag Blended Learning KnowVU

  1. Pingback: KnowVU

Geef een reactie