Loading…

Leeradvies

Onderwijsblog van Richard Kragten
Interessante links

Verslag ‘Emerge’ Video als Toetsmiddel 20 april 16′

Vandaag was ik aanwezig op de bijeenkomst van Emerge (http://e-merge.nu/events/event/video-als-toetsmiddel/) over Video als toetsmiddel. Er werden verschillende pitches van 15 minuten gehouden en er was een intermezzo waarbij men kon kiezen om het New Media Centre te bezoeken of een demo van het pakket TrainTool bij te wonen. Ik geef in deze blog een kort verslag van de pitches en van het New Media Centre dat ik heb bezocht.

Gebruik van het video platform Kaltura (TUDelft) door studenten

Ellen Zillig – Straatman gaf een presentatie over het videoplatform Kaltura dat gebruikt wordt op de TU Delft. Met Kaltura kunnen docenten en studenten met behulp van een PC en webcam zelf video’s maken. Het is vergelijkbaar met Mymediasite van Sonicfoundry. Ellen noemt de tool daarbij ook terecht een DIY (do it yourself) tool. Ze laat een voorbeeld zien waarbij video, gemaakt door een docent, ingezet wordt in een quiz in Blackboard. Het aardige van Kaltura is dat de vragen in de video geïntegreerd worden. De video wordt gepauzeerd en wanneer de student een antwoord heeft gegeven vervolgt de video weer. De integratie van Kaltura met Blackboard vond ik een mooie toevoeging. Helaas konden de quizresultaten nog niet gekoppeld worden aan Gradecentre en is het voor de docent niet te volgen hoe de quizes gemaakt zijn. Dat is wel waarop ontwikkeld wordt.

Het beoordelen van video’s van stagelessen en geven van peer-feedback via het platform Pitch2peer (Hogeschool Rotterdam)

Bert van Uffelen begint zijn presentatie met het zingen van een liedje en vraagt vervolgens een van de deelnemers om ook een liedje te zingen. Je kan je voorstellen wat voor reactie hij kreeg en hiermee wilde hij aantonen dat dat ook best spannend is. Zijn studenten moeten ook leren om voor de klas liedjes te zingen. Bert werkt voor de PABO als muziekdocent en laat studenten video’s maken waarop hij ze op hun vaardigheden kan beoordelen. De reden voor de inzet van video als toetsmiddel is dat hij niet bij alle studenten aanwezig kan zijn. Voor het beoordelen maakt hij gebruik van rubrics. Daarnaast laat hij ook studenten elkaar beoordelen middels peer feedback. Daarvoor maakt hij gebruik van de tool Pitch2Peer (http://www.pitch2peer.com/nl/). Pitch2Peer maakt het mogelijk om studenten in groepjes in te delen en op elkaar video’s feedback te geven. Er kan geannoteerd worden, symbolen in de video ingetekend worden en opmerkingen geplaatst worden op een specifieke tijd van de video. De docent plaatst een beoordelingsformulier zodat de studenten weten waarop ze moeten beoordelen.

Een formatieve toets waarbij studenten in de les feedback krijgen op hun coachingsvaardigheden, gevolgd door een summatieve toets waarbij de video-opname dient als bewijsdocument (Hogeschool Leiden)

Roos Bonnier gaf een pitch over de inzet van videotoetsing op coachende gespreksvoering. Dit wordt toegepast binnen het tweedejaars vak toegepaste psychologie. Er is in week 4 een formatief toetsmoment. Studenten maken thuis een video-opname waarvoor ze een intakegesprek met hun coachee voorbereiden. De video’s werden in Office365 geplaatst en tijdens de les werd er feedback gegeven door de docent. Deze manier van feedbackgeven werkte niet goed omdat de groepsgrootte te groot was. Er is daarna gekozen voor kleinere groepen en de inzet van peer feedback waarbij een student aan twee medestudenten feedback moest geven. In week 9 volgde een summatieve toetsing. Er werd een video-opname van 10 minuten gemaakt waarin de vaardigheden van de student werden beoordeeld. De docent ging samen met de student reflecteren op de video waarna de student sterke punten moest benoemen en wat hij zou kunnen verbeteren. Dit zijn intensieve toetsmomenten wanneer er veel studenten ook zijn. Per student ben je al zeker 30 minuten kwijt. Roos benoemde daarbij wel een aantal punten om deze manier van toetsen te motiveren:

  • Video kan altijd teruggekeken worden wat de beoordeling transparant maakt.
  • Samen kijken bevorderd de constructieve feedback
  • Hogerejaars studenten kunnen ook begeleiden
  • Video wordt als vertrekpunt gebruikt voor wat de student moet laten zien.

Roos was kritisch op het ontwerp en vroeg zich in hoeverre ICT nog meer zou kunnen bijdragen aan een efficiëntere manier om dit in te zetten.

Video als toetsmiddel voor een eindopdracht, tussentoets en de organisatie van peer feedback

Sylvia Moes, innovation Manager Education Support (VU Library), vertelt over haar ervaringen met diverse projecten waarin studenten op basis van hun videomateriaal worden beoordeeld. Sylvia geeft drie voorbeelden waarin video gebruikt wordt als toetsing. In haar eerste voorbeeld laat ze een module zien waarin studenten elke week gevraagd worden om een korte kennisclip te maken van een specifiek onderwerp. Deze kennisclip mag niet langer dan 4 minuten duren. Vervolgens moeten de studenten peer feedback op elkaars kennisclips geven waarvoor een beoordelingsformulier gebruikt wordt (zie figuur).

Peer beoordeingsformulier

Studenten worden daarnaast ook door de docent beoordeeld op de mate van feedback dat gegeven wordt. In het tweede voorbeeld wordt er gereflecteerd op vergadertechnieken. Er wordt dan onder andere beoordeeld of er naar elkaar geluisterd wordt en of je open kan staan voor de feedback van de ander. 180 studenten gaan in twee dagen tijd vergaderen, elkaar beoordelen en reflecteren op elkaar. In het derde voorbeeld moeten studenten na het schrijven van een essay een video maken van 2 minuten waarin ze kort ingaan op de opdracht en de conclusies van hun essay geven. Het doel is dat studenten leren een verhaal in twee minuten te vertellen. Verder refereert Sylvia naar een blog van Esther van Popta waarin zij 7 succesfactoren voor effectieve peer review beschrijft. Zie hier voor haar blog.

Pitch2Peer

Pascal Haazebroek, docent aan Universiteit Leiden, vertelt over de tool Pitch2Peer die gebruikt wordt bij verschillende cursussen en geeft een demonstratie van creatieve pitches en gerichte en motiverende peer review. Zijn studenten moesten een campagnevoorstel maken en dat verkopen via video. Van bijna 100 studenten werden pitches opgenomen en gedeeld met elkaar in Pitch2Peer. In Pitch2Peer kunnen de studenten elkaar vervolgens beoordelen aan de hand van gestelde criteria en ze kunnen ‘likes’ geven op de video’s. De studenten vonden deze opdracht in het begin erg spannend, logisch want ze moeten in 1 tot 2 minuten iets heel goed vertellen, maar achteraf werd de opdracht zeer gewaardeerd en studenten waren erg gemotiveerd. Meer dan de helft van de studenten vond de verkregen feedback nuttig en het feit dat de video’s teruggekeken kunnen worden bevorderde de reflectie. Pitch2Peer zorgt ervoor dat er op een makkelijke manier feedback gegeven kan worden op de ingezonden video’s. Zeker de moeite waard om verder te verkennen.

Bezoek aan New Media Centre van de TUDelft

Ondanks dat de presentaties erg inspirerend waren was het bezoek aan New Media Center van de TUDelft wel het hoogtepunt. In deze studio worden kennisclips opgenomen voor in het onderwijs en voor in MOOC’s. Er staat dusdanige professionele apparatuur waarbij je het gevoel hebt een studio in Hilversum te lopen. Docenten kunnen videotraining krijgen (zie ook hier) en leren hoe ze in 10 minuten een onderwerp boeiend kunnen vertellen waarbij goed gebruikt gemaakt wordt van de media. Voordat docenten een opname kunnen maken moet de video vooraf volledig gescript zijn. Dat houdt in dat wat verteld wordt ook helemaal uitgeschreven is zodat er gebruik gemaakt kan worden van de autocue. Daarnaast moet de presentatie weblecture proof gemaakt worden. De foto’s geven een goeie indruk van het geheel.

studio studio2

studio3

Geef een reactie