Loading…

Leeradvies

Onderwijsblog van Richard Kragten
Interessante links

LASSI studievaardigheden vragenlijst

LASSI

Het duurt even maar dan heb je wel wat. Vorig jaar was ik al bezig met de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de LASSI (The Learning and Study Strategies Inventory) vragenlijst. Met de ontwikkeling van deze nieuwe website heb ik ook deze vragenlijst afgemaakt. De vragenlijst kan gebruikt worden om het leergedrag en studievaardigheden van studenten inzichtelijk te maken. Voor mentoren en studieloopbaanbegeleiders kan deze vragenlijst als diagnostisch instrument gebruikt worden om de leerling te helpen bij leerproblemen en tegenvallende schoolprestaties.

Er wordt getest op 10 schalen: Faalangst, Attitude, Concentratie, Informatieverwerking, Motivatie, Zelftesting, Hoofdideeën, Studietechnieken, Tijdbeheer en Teststrategie.

Faalangst gaat over de mate waarin studenten zich zorgen maken over hun academisch presteren. Angst om te mislukken kan de aandacht wegnemen van het voltooien van een opdracht. Studenten die laag scoren op deze schaal ervaren een hoge mate van faalangst geassocieerd met school (let op: deze schaal lees je dus omgekeerd). Een student met een hoge mate van faalangst heeft moeite met het afmaken van taken. Studenten met een lage score moeten technieken ontwikkelen zodat zij om kunnen gaan met hun faalangst.

Attitude is de houding van studenten tegenover opleiding en schools succes. Het gaat over het gemak, of net de moeilijkheid, waarmee ze schoolse opdrachten voltooien. Studenten die laag scoren op deze schaal zien vaak het nut niet in van hun opleiding of schoolloopbaan. Deze studenten moeten beter begrijpen hoe school en hun academische prestaties in relatie staan met toekomstige carrière.

Concentratie gaat over het vasthouden van de aandacht tijdens hoor)colleges, het studeren en het uitvoeren van taken. Bij een lage score moeten de studenten leren om hun concentratie niveau te monitoren, technieken leren waardoor ze hun aandacht erbij houden en interfererende gedachtes kunnen elimineren zodat ze effectiever en efficiënter leren.

Informatieverwerking bevraagt de verwerking van nieuw aangeboden leerstof. Het gaat over de mate waarin studenten zaken mondeling kunnen uitwerken. Daarnaast worden ook redeneervaardigheden bevraagd, om na te gaan of studenten verbanden leggen tussen gekende en nieuwe leerstof. Studenten die laag scoren op deze schaal hebben moeite om informatie betekenisvol te maken en om de informatie op een effectieve manier te verwerken.
Motivatie

Motivatie gaat over de inspanning die studenten willen leveren voor hun studies. Het gaat meer bepaald over de toewijding en de discipline die studenten in het hoger onderwijs aan de dag kunnen leggen voor hun studies. Studenten die weinig gemotiveerd zijn, voelen zich weinig verantwoordelijk tegenover hun studies en studieresultaten. Studenten die laag scoren op deze schaal moeten zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun academische prestaties en moeten leren hoe ze doelen voor zichzelf kunnen opstellen om taken te behalen.

Zelftesting omvat de mate waarin studenten zichzelf ondervragen bij het studeren. Het is belangrijk dat studenten het nut van deze zelftesting inzien. Bij een lage score moeten studenten het belang in gaan zien in het toetsen van zichzelf en effectieve methodes leren om hun begrip te toetsen op wat ze geleerd hebben.
Selecteren van
hoofdideeën

De selectie van hoofdideeën behandelt de vaardigheid om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Het te sterk gefocust zijn op zowel hoofdideeën als details, kan een negatieve invloed hebben op het instuderen van een grote hoeveelheid leerstof. Bij een lage score op deze schaal moeten studenten vaardigheden ontwikkelen om de hoofdlijnen uit een tekst te halen. Studenten ‘verdrinken’ soms in de informatie van tekst.
Studiestrategieën

Studiestrategieën zeggen iets over de manier waarop studenten leerstof uitwerken en welke strategieën ze hiervoor hanteren. Students with low scores may need to develop a better understanding of the resources available to them and how to use these resources to help them be more effective and efficient learners.
Tijdbeheer

Tijdsbeheer behandelt het plannen en organiseren van schoolwerk. De overgang naar het hoger onderwijs is voor studenten met dyslexie een grote aanpassing, zowel op schools als op persoonlijk vlak. Taken worden ruim vooraf aangekondigd, wat een goede structuur, organisatie en tijdsbeheer vereist. Bij een lage score op deze schaal moeten studenten effectieve plannings en monitoringstechnieken ontwikkelen waardoor taken op tijd afgerond worden.
Teststrategieën

Teststrategieën gaat over de kennis die studenten hebben bij het voorbereiden van examens en testen. Bij een lage score moeten studenten technieken leren om zich effectiever voor te bereiden voor een examen. Hierdoor zullen studenten beter in staat zijn om hun kennis te demonstreren op het specifieke onderwerp.

De vragenlijst ga ik komend jaar testen voor in de workshop Studievaardigheden. Studenten gaan in deze workshop hun leergedrag inzichtelijk maken door onder andere deze vragenlijst te gebruiken. De resultaten van de vragenlijst zullen het uitgangspunt vormen voor in discussiegroepjes bestaande uit studenten waarin ze actief gaan nadenken over hoe ze leerproblematiek kunnen aanpakken.

Geef een reactie