Loading…

Leeradvies

Onderwijsblog van Richard Kragten
Interessante links

Ans, digitaal toetssysteem

Ik ben vorige week begonnen met het testen van een nieuw digitaal toetssysteem. De eerste pilot is veelbelovend en de betrokken docenten zijn enthousiast.

De Hogeschool van Amsterdam biedt een aantal programma’s om toetsen digitaal te kunnen afnemen en na te kijken (zoals Testvision, MapleTA). Maar de afname van een toets is maar een van de vele schakels in het toetsproces en lang niet voor alle vakken is digitale afname een optie.

Het product “Ans” uit Delft digitaliseert het hele toetsproces, behalve de afname van de toets.

In Ans wordt de toets aangemaakt, samengesteld, nakijkcriteria vastgelegd, nagekeken en van een cijfer voorzien en gearchiveerd. Vóór de afname worden de toetsen geprint en na de afname worden de toetsen gescand. Het scannen kan met elke professionele printer die tegenwoordig op alle hogescholen standaard staan. Het scannen levert een samengestelde pdf op die je vervolgens kan uploaden in Ans. Ans koppelt de gemaakte toetsen op basis van een unieke code per toets en het studentnummer. Docenten kunnen vervolgens digitaal feedback geven. Ze kunnen horizontaal nakijken en onbevooroordeeld nakijken omdat de studentnaam niet zichtbaar is. Multipe-choice vragen kunnen automatisch gescoord worden wat het nakijkproces ondersteund en tijdwinst kan opleveren.

Dit toetssysteem biedt mogelijkheden wanneer er onvoldoende computers zijn om digitale toetsing te organiseren. Het geeft opleidingen meer flexibiliteit bij de toetsafname omdat er geen afhankelijkheid is voor het roosteren van computerruimtes. Een punt van aandacht is de toetsinzage. Die gaat via een computer dus heb je een computerruimte nodig of studenten moeten hun laptop meenemen (die ze meestal wel hebben). Wat betreft het organiseren van een veilige toetsinzage valt er nog wel wat te winnen binnen Ans maar daar zijn de ontwikkelaars nu mee bezig (ip-range restriction en key).

In de pilot is de docent een toets met open vragen aan het afnemen. Ik kan me voorstellen dat voor bijvoorbeeld wiskunde toetsen dit systeem ook uitstekend werkt. Tot nu toe ziet het er veelbelovend uit.

Geef een reactie