Edulab

Edulab is een ondersteuningsteam voor de faculteit Business en Economie (Hogeschool van Amsterdam. Wij ondersteunen docenten om hun onderwijs te versterken en aan te passen aan het onderwijs van de toekomst. Edulab ondersteunt docenten zowel in het praktische gebruik van IT-tools, waarvan de meerwaarde voor het onderwijs al is vastgesteld door andere HvA-docenten, als bij het (her)ontwerpen van hun onderwijs naar een blended learning vorm. Hierbij wordt zoveel mogelijk evidence-informed gewerkt.

Docenten die hun onderwijs willen versterken kunnen verschillende onderwijsbehoeftes hebben. Veel docenten willen dat hun studenten beter voorbereid naar college komen of dat er meer interactie is tijdens het contactonderwijs. Anderen willen digitaal toetsen, schriftelijke opdrachten digitaal beoordelen of online de communicatieve vaardigheden versterken. Edulab biedt docenten voor verschillende onderwijsdoelen een breed scala aan IT-tools, waarvan de meerwaarde voor het onderwijs al is vastgesteld, en helpt desgewenst hoe deze tools kunnen worden ingezet in het onderwijs.

IT-gebruik is geen doel op zich, maar draagt bij aan kwaliteitsverbetering en vergroting van het leereffect. Edulab ondersteunt docenten technisch, praktisch én didactisch bij het (her)ontwerp en het blended maken van hun onderwijs en het met beschikbare IT-tools nog meer te versterken.

Daarnaast werkt Edulab aan onderzoek naar het effect van IT-gebruik in het onderwijs. Alle onderwijsinnovaties worden onderzocht op hun meerwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs.

De Hogeschool van Amsterdam zet binnen het onderwijsmodel de komende jaren in op ‘blended learning’. Dit didactisch concept gaat uit van een integratie van contactonderwijs en online leren, waarbij de twee onderdelen elkaar versterken. IT-tools zoals kennisclips en e-modules worden niet toegevoegd aan het onderwijs als extra voorziening, maar vervangen waar opportuun de traditionele vormen van contactonderwijs en zelfstudie. De student kan, tijd en plaats onafhankelijk, een groot deel van de kennis en inzicht verwerven door zelfstudie (zelfstandig en in groepsverband). Het contactonderwijs draagt bij aan verdiepende discussies, toepassing van kennis en inzicht en bespreking van complexe onderdelen.

Blended learning betekent ook dat de rol van de docent en student verandert. Meer routinematige zaken nemen minder tijd in beslag en op effectieve en efficiënte wijze wordt gebruik gemaakt van docententijd. Studenten worden aangesproken op een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en opgeleid tot zelfstandig denkende academici. Het onderwijs verrijken met IT-tools versterkt het onderwijsmodel.

Het Edulab team bestaat uit:

  • Consultans Blended Learning die docententeams ondersteunen bij het (her)ontwerpen van het onderwijs met beredeneerde inzet van ICT.
  • Onderwijskundigen die docententeams ondersteunen en gericht zijn op grotere onderwijsvragen binnen de faculteit.
  • Functioneel beheerders die zorgdragen voor het optimaal werken van de onderwijsapplicaties.

De kernwoorden van dit team zijn: InspirerenInnoverenOndersteunen en Verbinden.

Onze kerntaak is het ondersteunen bij het (her)ontwerpen van innovatief onderwijs met ICT. Dit bestaat uit:

  • Geven van traningen om docenten te professionaliseren hierbij;
  • Zorgen dat de applicaties daarbij aansluiten en optimaal functioneren;
  • Participeren in netwerken om kennis te delen en te halen;
  • Werken met open onderwijsmaterialen stimuleren;
  • Up-to-date blijven met de nieuwste (technologische) ontwikkelingen

Onderdeel van Edulab is de FBE Brightspace Helpdesk voor docenten en student:
mail brightspace.fbe@hva.nl of bel in urgente gevallen 06-21155838.

Algemeen mailadres:  edulab.fbe@hva.nl

Contactgegevens per cluster:

AMSIB

Welmoed Lockefeer – consultant blended learning Annemiek Verkuijl – onderwijskundige
w.j.lockefeer@hva.nl 06-48188098
Aanwezig: ma/di/wo/do (FMB 3.088)
a.verkuijl@hva.nl 06-21157421
Aanwezig: ma/di/do (FMB 3.088) en vr (op afstand)

Commerciele Economie

Sylvain Wielkens – consultant blended learning Maartje Prevosth – onderwijskundige
s.wielkens@hva.nl 06-52428355 m.m.prevosth@hva.nl 06-21157372

Financien

Michael Pattiruhu – consultant blended learning Ronalda van Kemenade – onderwijskundige
m.pattiruhu@hva.nl 06-41947791 r.a.a.van.kemenade@hva.nl 06-26638706

Management & Organisatie

 

Richard Kragten
consultant blended learning
Aanwezig: di/wo/do/vr
Laurens Campfens
onderwijskundige HRM
Jeanette Lagrouw
onderwijskundige BK MER
Aanwezig: di/vr
r.kragten@hva.nl 06-29164465 l.campfens@hva.nl 06-21158251 j.lagrouw@hva.nl 06-21156747

IV-team

Martine Willekes – functioneel beheerder Zulaika Zimmerman – functioneel beheerder
m.willekes@hva.nl 06-21158123 z.i.zimmerman@hva.nl 06-21156198